CPOV


Onze school maakt deel uit van de stichting CPOV: Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal (en omstreken). Het beleid op onze school staat in verbinding met de strategische koers van CPOV. De kern van deze strategische koers ‘Omdat ieder kind telt’ wordt gevormd door vier verbindende thema’s. Deze thema’s, ook wel de vier zekerheden van CPOV genoemd, zijn:

• Christelijk onderwijs voor ieder kind!
• Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
• Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
• Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Met deze thema’s wordt aangegeven hoe CPOV om wil gaan met de uitdagingen en vraagstukken van deze tijd en uit de directe omgeving van de scholen. Daarnaast wordt beschreven wat de ambities van CPOV zijn met betrekking tot de nabije toekomst van het onderwijs op de scholen. Dat geldt voor zowel de levensbeschouwelijke identiteit als voor de onderwijskundige en pedagogische identiteit.

De vier zekerheden zijn uitgewerkt aan de hand van zogeheten richtinggevende uitspraken. Deze uitspraken beschrijven een gewenste situatie en geven de richting aan. Dat geeft scholen, ook onze school, de ruimte en flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en nieuwe vragen en uitdagingen. Per CPOV-school zijn de uitgangspunten van deze strategische koers de basis voor de school(beleids)plannen. In deze plannen wordt zoals gezegd de concrete en praktische vertaling naar schoolniveau gemaakt.

De strategische koers ‘Omdat ieder kind telt’ kunt u hier downloaden. Wilt u een filmpje kijken waarin het plan op een korte en krachtige manier wordt samengevat, kijk dan hier.