Schakelklas
_________________________________________________________________________________________________________

De Schakelklas is een voorziening in onze locatie De Sterke Arm, waar kinderen met een taalachterstand, 3 ochtenden per week, intensief taalonderwijs krijgen. Deze schakelvoorziening is bestemd voor zowel kinderen van onze school, als voor kinderen van andere scholen in Veenendaal.

Om in aanmerking te komen voor de Schakelklas, moet een leerling voldoen aan bepaalde criteria. Meer informatie kunt u opvragen bij de leerkracht van de Schakelklas, mevr. Miranda Spies, via het algemene telefoonnummer van onze school, locatie De Sterke Arm.

Nieuwkomers worden het eerste jaar dat zij in Nederland zijn, volgens de afspraken binnen de gemeente Veenendaal, doorverwezen naar een nieuwkomersklas in Basisschool Mozaïek Bongerd. Na een jaar nieuwkomersonderwijs, kunnen deze leerlingen instromen op een andere basisschool.