Leerlingenzorg
___________________________________________________________________________________________________________

De ontwikkeling van kinderen wordt goed gevolgd door de leerkrachten. Zij worden hierbij ondersteund door de intern begeleider van onze school. Per 10 weken is er een gezamenlijk evaluatiemoment waarbij de ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht en er plannen worden gemaakt voor de volgende 10 weken. Als er zorgen zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Samen kijken we dan hoe we gepaste zorg voor het kind kunnen aanbieden. Soms is ondersteuning van buitenaf nodig.

De leerlingenzorg op De Sterke Arm is gericht op het individuele kind.