Ons onderwijs
_________________________________________________________________________________________________________


De Sterke Arm is een school waar kinderen uit al die verschillende culturen elkaar ontmoeten. Een school waar ook hun ouders elkaar ontmoeten. De ontmoeting vinden wij belangrijk. In de ontmoeting stellen wij ons open voor elkaar, leren wij van elkaar en helpen wij elkaar.

De Sterke Arm werkt vanuit een grote betrokkenheid op alle kinderen en hun ouders. De sfeer in de school kenmerkt zich door open, warm en liefdevol. Er is veel persoonlijke aandacht voor het kind.

De laatste jaren hebben wij ook te maken gekregen met nieuwkomers. Kinderen die huis en haard achter zich hebben moeten laten om hier in Nederland een nieuw en veilig leven op te bouwen. Deze kinderen vangen wij liefdevol op. Ons onderwijs heeft zich mee ontwikkeld om ook deze kinderen passend onderwijs te geven.

Door de kleine groepsgrootte kan op de locatie De Sterke Arm veel individuele aandacht aan het kind besteed worden. Er zijn 3 basisgroepen van ongeveer 12 leerlingen. Tijdens de instructiemomenten kunnen kinderen makkelijk van niveaugroep wisselen.

Taalonderwijs staat centraal. Bij alle vakken wordt extra aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat en het controleren van tekstbegrip.

We werken met drie lesblokken per dag: ‘s morgens een taalblok en een rekenblok, ’s middags een themablok.
Tijdens het themablok in de middag krijgen de kinderen wereldoriëntatie volgens de principes van de meervoudige intelligentie. Na instructie in de basisgroep ontmoeten de kinderen elkaar op de intelligentie werkplekken waar ze aan hun opdracht werken. We gebruiken hiervoor het organisatiemodel Vierkeerwijzer.

Kinderen leren van en met elkaar. Het samenwerken van kinderen met verschillende leeftijden, niveaus en interesses bevordert dit. De activiteiten worden zo aangeboden dat er verschillende vormen van samenwerking aan bod komen.

We werken toe naar goede onderwijsresultaten. Taal, lezen en rekenen zijn belangrijke basisvakken. Het moet voor het kind helder zijn wat en waarom het aan het leren is. De leerdoelen van de lessen worden daarom met de kinderen besproken.

Door reflectie en evaluatie leert het kind verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen werk. Aan het einde van elke dag en tijdens de portfoliogesprekken bespreken de kinderen met de leerkracht wat ze hebben geleerd en hoe dat is gegaan. Hierdoor wordt het kind mede verantwoordelijk voor het leerproces wat de autonomie en de motivatie verhoogd.

Burgerschap, sociale integratie en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht op school.