Welkom op de Juliana van Stolbergschool De Sterke Arm!
_________________________________________________________________________________________________________

 

De Sterke Arm is een christelijke basisschool. Samen met 13 andere scholen valt zij onder het Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken (CPOV).  Het christelijk geloof, met als basis de zichtbare liefde van God voor de mensen, voor zijn schepping, is de leidraad voor en het uitgangspunt in al ons handelen.

Wij geloven dat Zijn liefde voor ons zich openbaarde in de komst van Zijn zoon Jezus naar deze wereld. Hij leefde ons voor wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Van hieruit leven wij een royale, open en ruimhartige houding voor. We tonen interesse in onze medemens en respecteren elkaars levenshouding.

Elke dag beginnen en eindigen wij de dag op De Sterke Arm met gebed. We vertellen de kinderen per week 3 verhalen uit de Bijbel. We zingen christelijke liedjes en vieren de christelijke feestdagen. In de omgang met elkaar leven we de christelijke normen en waarden voor.

Ons pedagogisch en didactisch klimaat is gebaseerd op onze christelijke identiteit.

Pedagogische visie:

God maakt elk kind uniek en speciaal. Elk kind beschikt over talenten. In ons onderwijs zijn de talenten, de ontwikkelingsbehoeften en het welbevinden van kinderen het uitgangspunt. Wij richten ons onderwijs zo in, dat de talentontwikkeling van kinderen optimaal gestimuleerd wordt. We gaan hierbij uit van gelijke kansen voor ieder kind. Vanuit relatie en vertrouwen bereiden we kinderen voor op hun plek in onze steeds veranderende maatschappij.