Medezeggenschapsraad
_________________________________________________________________________________________________________

In de medezeggenschapsraad van De Sterke Arm kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Op De Sterke Arm vinden wij het heel belangrijk om met ouders in gesprek te zijn over het beleid van de school. Ouders houden ons scherp en bekijken beleidszaken vanuit een ander gezichtspunt wat erg verhelderend is.

Wanneer u als ouder in de MR zit, mag u in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar u kunt zaken waar u zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. U zit in de MR namens alle ouders van de school en daarom is het van belang om te weten wat er onder ouders speelt. 

Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar u als ouder instemmingsrecht over hebt:
Naast zaken waar u officieel instemmingsrecht over hebt, mag u als MR ook advies uitbrengen. U kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan: