Algemene pagina voor ouders
___________________________________________________________________________________________________________

De Sterke Arm is een laagdrempelige en gastvrije school. Elke dag beginnen we met een open inloop waarbij ouders welkom zijn om even mee te komen in de unit. Het kind toont zijn werk of speelt met de ouder een spel. Tussen school en thuis wordt zo een geleidelijke overgang gecreëerd.
 

Ouders kennen hun kind het beste. Het is hun meest kostbare bezit. Op De Sterke Arm worden ouders actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Drie maal per jaar gaan wij in gesprek met ouders én kind. Samen bekijken we het welbevinden, het ontwikkelingsproces en het reflectieproces van het kind. 

Wij vinden het fijn om samen te werken met ouders. Ouders zijn actief in onze school. Ze helpen o.a. mee met de talentweken, versieren de school met de feestdagen, lezen met groepjes kinderen enz.